Navigácia

Obsah

Územný plán 2009

 

Je to základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele a úlohy územného plánovania na území obce Klasov. Vytvára územné a technické predpoklady pre harmonický rozvoj Klasova a trvalý súlad všetkých činností na území mesta a dôrazom na tvorbu urbanizovaného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov.

Územný plán 2009

Zadanie Stiahnuté: 198x

Prieskumy Stiahnuté: 185x

Širšie vzťahy Stiahnuté: 117x

Kataster Stiahnuté: 167x

Obec Stiahnuté: 150x

Doprava Stiahnuté: 116x

Elektrina Stiahnuté: 112x

Plyn Stiahnuté: 106x

Voda Stiahnuté: 109x

Krajina Stiahnuté: 121x

Stránka

  • 1