Navigácia

Obsah

Územný plán 2009

 

Je to základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele a úlohy územného plánovania na území obce Klasov. Vytvára územné a technické predpoklady pre harmonický rozvoj Klasova a trvalý súlad všetkých činností na území mesta a dôrazom na tvorbu urbanizovaného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov.

Územný plán 2009

Zadanie Stiahnuté: 224x

Prieskumy Stiahnuté: 217x

Širšie vzťahy Stiahnuté: 144x

Kataster Stiahnuté: 191x

Obec Stiahnuté: 170x

Doprava Stiahnuté: 136x

Elektrina Stiahnuté: 138x

Plyn Stiahnuté: 131x

Voda Stiahnuté: 137x

Krajina Stiahnuté: 146x

Stránka

  • 1