Navigácia

Obsah

Ostatné

 

overenie podpisu - 1 podpis 2,00 € = 60,25 Sk
overenie fotokópie - 1 strana 2,00 € = 60,25 Sk
potvrdenie o trvalom pobyte 5,00 € = 150,63 Sk
kopírovanie 0,10 € = 3,01 Sk
stočné na osobu-rok 19 €  = 542,27 Sk
pes starší ako 6 mesiacov 4,00 € = 120,50 Sk