Navigácia

Obsah

Splnomocnenie a ČP

 

Tieto tlačivá musí každý vyplniť sám. Overovateľka (pracovníčka) nezodpovedá za text vyplnený v tlačive, zodpovedá len za vlastnoručne podpísaný a overený podpis.

Splnomocnenie a ČP

Splnomocnenie PDF Stiahnuté: 160x

Splnomocnenie WORD Stiahnuté: 148x

Splnomocnenie k prepisu auta PDF Stiahnuté: 182x

Splnomocnenie k prepisu auta WORD Stiahnuté: 210x

Splnomocnenie na zastupovanie PDF Stiahnuté: 142x

Splnomocnenie na zastupovanie WORD Stiahnuté: 145x

Čestné vyhlásenie PDF Stiahnuté: 129x

Čestné vyhlásenie WORD Stiahnuté: 138x

Stránka

  • 1