Navigácia

Obsah

Splnomocnenie a ČP

 

Tieto tlačivá musí každý vyplniť sám. Overovateľka (pracovníčka) nezodpovedá za text vyplnený v tlačive, zodpovedá len za vlastnoručne podpísaný a overený podpis.

Splnomocnenie a ČP

Splnomocnenie PDF Stiahnuté: 175x

Splnomocnenie WORD Stiahnuté: 170x

Splnomocnenie k prepisu auta PDF Stiahnuté: 195x

Splnomocnenie k prepisu auta WORD Stiahnuté: 229x

Splnomocnenie na zastupovanie PDF Stiahnuté: 161x

Splnomocnenie na zastupovanie WORD Stiahnuté: 166x

Čestné vyhlásenie PDF Stiahnuté: 143x

Čestné vyhlásenie WORD Stiahnuté: 155x

Stránka

  • 1