Navigácia

Obsah

Splnomocnenie a ČP

 

Tieto tlačivá musí každý vyplniť sám. Overovateľka (pracovníčka) nezodpovedá za text vyplnený v tlačive, zodpovedá len za vlastnoručne podpísaný a overený podpis.

Splnomocnenie a ČP

Splnomocnenie PDF Stiahnuté: 122x

Splnomocnenie WORD Stiahnuté: 108x

Splnomocnenie k prepisu auta PDF Stiahnuté: 133x

Splnomocnenie k prepisu auta WORD Stiahnuté: 176x

Splnomocnenie na zastupovanie PDF Stiahnuté: 101x

Splnomocnenie na zastupovanie WORD Stiahnuté: 112x

Čestné vyhlásenie PDF Stiahnuté: 93x

Čestné vyhlásenie WORD Stiahnuté: 102x

Stránka

  • 1