Navigácia

Obsah

Splnomocnenie a ČP

 

Tieto tlačivá musí každý vyplniť sám. Overovateľka (pracovníčka) nezodpovedá za text vyplnený v tlačive, zodpovedá len za vlastnoručne podpísaný a overený podpis.

Splnomocnenie a ČP

Splnomocnenie PDF Stiahnuté: 146x

Splnomocnenie WORD Stiahnuté: 137x

Splnomocnenie k prepisu auta PDF Stiahnuté: 154x

Splnomocnenie k prepisu auta WORD Stiahnuté: 200x

Splnomocnenie na zastupovanie PDF Stiahnuté: 129x

Splnomocnenie na zastupovanie WORD Stiahnuté: 136x

Čestné vyhlásenie PDF Stiahnuté: 118x

Čestné vyhlásenie WORD Stiahnuté: 129x

Stránka

  • 1